Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zaprasza Pacjentów na leczenie.

5 stycznia, 2021

Sosnowiecki Szpital Miejski oferuje wolne miejsca Pacjentom potrzebującym rehabilitacji neurologicznej. Placówka zaprasza na Oddział  Rehabilitacji Neurologicznej, który specjalizuje się m.in.w rehabilitacji bezpośrednio po przebytych udarach mózgu,oferując pełną diagnostykę medyczną i indywidualną, kompleksową opiekę nad chorymi.

W ramach Oddziału Rehabilitacji troskliwą opieką otacza Pacjentów wyspecjalizowana kadra medyczna składająca się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych.

Szpital dysponuje dedykowaną, specjalnie wyposażoną salą do kinezyterapii i fizykoterapii, a dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualny program rehabilitacji.

Oddział zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki medycznej, konsultacji ze specjalistami, badań RTG, USG, TK, MR i innych pracowni specjalistycznych.

Ponadto, zgodnie z zasadami panującymi w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim – zespół pielęgniarek dba o dobre samopoczucie Pacjenta, jego komfort
psychiczny i fizyczny oraz higienę osobistą, realizując potrzebne zabiegi pielęgnacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące rehabilitacji można uzyskać pod numerami telefonów:

Ordynator Oddziału – lek. med. Edyta Łebek – 32 4130 493,

Pielęgniarka Oddziałowa – Katarzyna Dulęba – 32 4130 492

Pielęgniarka Dyżurna – 32 4130 495.

Zapraszamy