• Strona główna
  • Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w Dziennym Domu Opieki Medycznej – składanie ofert do dnia 02.01.2020 r. godz. 9.00 – rozstrzygnięty
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w Dziennym Domu Opieki Medycznej – składanie ofert do dnia 02.01.2020 r. godz. 9.00 – rozstrzygnięty

18 grudnia, 2019

,OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 05/12/2019/36

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Dzienny Dom Opieki Medycznej

Zakres pierwszy: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/rkę specjalistę z dziedziny geriatrii dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres drugi: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/rkę specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zakres trzeci: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/rkę specjalistę z dziedziny rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej

Pliki do pobrania:

Ogloszenie konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularze do wypełnienia

Wzór umowy -zakres 1

Wzór umowy zakres 2

Wzór umowy zakres 3

Rozstrzygnięcie konkursu