• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII, NR 01/10/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 11.10.2023 DO GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII, NR 01/10/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 11.10.2023 DO GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

3 października, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: udzielanie przez techników elektroradiologii świadczeń medycznych – usługi obrazowania medycznego – wykonywanie badań TK, RTG, Mammografii

Zakres I: wykonywanie przez technika elektroradiologii badań TK i RTG

Zakres II: wykonywanie przez technika elektroradiologii Mammografii

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz Oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia