• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIĄ, NR 02/09/2023 – składanie ofert do dn. 21.09.2023 do godz. 10.00 – ROZSTZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIĄ, NR 02/09/2023 – składanie ofert do dn. 21.09.2023 do godz. 10.00 – ROZSTZYGNIĘCIE

14 września, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii, chirurgii ogólnej, w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią i Urologią, w innych Oddziałach o profilu zabiegowym, Izbie Przyjęć i w innych jednostkach organizacyjnych Udzielającego Zamówienie, przez lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii, chirurgii ogólnej. 

Ogloszenie

szczegolowe warunki konkursu

formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia