• Strona główna
  • Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę spełniającego wymagania rozporządzenia MZ z 10.11.2006r. dla obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 – w oparciu o dokumentację projektową
Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę spełniającego wymagania rozporządzenia MZ z 10.11.2006r. dla obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 – w oparciu o dokumentację projektową

23 października, 2009

Wartość zamówienia: powyżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-68/09

Termin składania ofert: 2009/12/07 16:15