• Strona główna
  • Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich aparatów oraz dostawa odczynników
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich aparatów oraz dostawa odczynników

12 grudnia, 2008

Wartość zamówienia: powyżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/72/2008

Termin składania ofert: 2009/01/22 16:21