Dostawa urządzeń medycznych dla oddziału urologii

3 listopada, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/58/2008

Termin składania ofert: 2008/11/14 16:21