• Strona główna
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części zachodniej parteru w segmencie C i I. piętra segmentów A, B, C w budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum O
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części zachodniej parteru w segmencie C i I. piętra segmentów A, B, C w budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum O

19 stycznia, 2009

Wartość zamówienia: powyżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/4/2009

Termin składania ofert: 2009/02/27 16:21