• Strona główna
  • Przebudowa części parteru segmentu C w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć i Psychiatrycznego Oddziału Dziennego
Przebudowa części parteru segmentu C w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć i Psychiatrycznego Oddziału Dziennego

18 grudnia, 2015

Znak sprawy: ZP-2200-75/15

Termin składania ofert: 2016/01/13 10:00