• Strona główna
  • Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 – przebudowa I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 – przebudowa I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

23 lipca, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-55/09

Termin składania ofert: 2009/09/01 16:16