• Strona główna
  • Remont podłóg w pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego III, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, RTG II i Poradni Urologicznej, zlokalizowanych w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3
Remont podłóg w pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego III, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, RTG II i Poradni Urologicznej, zlokalizowanych w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3

3 listopada, 2014

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZP-2200-84/14

Termin składania ofert: 2014/11/19 15:53