• Strona główna
  • roboty budowlane pn: Przebudowa części pomieszczeń parteru segmentu C budynku szpitala przy ul. Zegadłowicza w celu utworzenia zespołu zabiegowego dla potrzeb Oddz. Ginekologicznego
roboty budowlane pn: Przebudowa części pomieszczeń parteru segmentu C budynku szpitala przy ul. Zegadłowicza w celu utworzenia zespołu zabiegowego dla potrzeb Oddz. Ginekologicznego

23 lipca, 2010

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-47/10

Termin składania ofert: 2010/08/11 16:13