• Strona główna
  • Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3-Modernizacja dźwigu, Wymiana drzwi chłodniczych.
Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3-Modernizacja dźwigu, Wymiana drzwi chłodniczych.

1 września, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-63/09

Termin składania ofert: 2009/09/23 16:16