Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych

20 października, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-73/09

Termin składania ofert: 2009/10/29 16:15