• Strona główna
  • Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń ( dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem.
Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń ( dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem.

19 maja, 2011

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-34/11

Termin składania ofert: 2011/06/29 16:11