• Strona główna
  • Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem