• Strona główna
  • Zapewnienie przeglądów serwisowych elektronicznego systemu zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej SAP w obiektach szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3
Zapewnienie przeglądów serwisowych elektronicznego systemu zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej SAP w obiektach szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3

23 czerwca, 2017