• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert – „Dostawę i montaż kamer oraz wyposażenia dodatkowego systemu monitoringu” do realizacji programu „Odnaleźć siebie”
Zaproszenie do składania ofert – „Dostawę i montaż kamer oraz wyposażenia dodatkowego systemu monitoringu” do realizacji programu „Odnaleźć siebie”

5 września, 2017

Znak sprawy: ADT/2160-83-1/2017

Termin składania ofert: 11 Wrzesień 2017 13:00