• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert – Modernizacja zewnętrznej sieci przeciwpożarowej
Zaproszenie do składania ofert – Modernizacja zewnętrznej sieci przeciwpożarowej

15 grudnia, 2015

Zaproszenie do składania ofert

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Modernizacja zewnętrznej sieci przeciwpożarowej
w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1

Aby zobaczyć szczegóły pobierz pełną treść ogłoszenia:
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
STWiOR
Szkic poglądowy
Przedmiar – instalacja hydrantowa
Pozwolenie 1
Pozwolenie 2
Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie wyniku postępowania