• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie kompleksowych przeglądów serwisowych 2 węzłów ciepłowniczych znajdujących się w obiektach szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp.z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3
Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie kompleksowych przeglądów serwisowych 2 węzłów ciepłowniczych znajdujących się w obiektach szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp.z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3

11 grudnia, 2019