• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert: „Przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zgodnych z programem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położonych”
Zaproszenie do składania ofert: „Przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zgodnych z programem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położonych”

13 lipca, 2016

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zgodnych z programem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położonych w zakresie:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – 50 osób; 2 grupy po 25 uczestników)

2. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego EKG (25 osób)”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1 – Formularz ofert

Zaproszenie do składnia ofert – modyfikacja

Załącznik 1 – Formularz oferty – zmodyfikowany