• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach szpitalnych
Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach szpitalnych

7 kwietnia, 2016

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na:

„Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w sprawności
technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach
szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”

Pełna zawartość ogłoszenia:
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Wzór umowy
Formularz cenowy
Ogłoszenie wyniku postępowania