• Strona główna
  • ZP-2200-25/18 USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o.
ZP-2200-25/18 USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o.

12 czerwca, 2018

Znak sprawy: ZP-2200-25/18

Termin składania ofert: 2018/06/21 10:00