• Strona główna
  • Budowa zbiornika na wodę pitną o pojemności 62m3 wraz z budową budynku hydroforni oraz przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej
Budowa zbiornika na wodę pitną o pojemności 62m3 wraz z budową budynku hydroforni oraz przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej, doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej

21 maja, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-48/12

Termin składania ofert: 2012/06/05 16:05