• Strona główna
  • Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla zespołu budynków SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb Oddziału Neurologii
Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla zespołu budynków SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb Oddziału Neurologii

23 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/52/2008

Termin składania ofert: 2008/11/07 16:21