• Strona główna
  • Roboty remontowo-budowlane bieżące w obiektach szpitalnych zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1.
Roboty remontowo-budowlane bieżące w obiektach szpitalnych zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1.

19 listopada, 2010

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-71/10

Termin składania ofert: 2010/12/06 16:12