• Strona główna
  • Szpital przyjazny środowisku – nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim – modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego
Szpital przyjazny środowisku – nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim – modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego

15 kwietnia, 2010

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200/10/10

Termin składania ofert: 2010/05/21 16:14

Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia o zamówienia 2
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zal.4.1_Projekt budowlany (Zadanie nr 1)
Zal.4.2_Projekt wykonawczy (Zadanie nr 1)
Zal.4.3_Projekt konstrukcji i ekspertyza dachu (Zadanie nr 1)
Zal.4.4_Projekt elektryczny (Zadanie nr 1)
Zal.5.1_Przedmiary robót – kolektory słoneczne (Zadanie nr 1)
Zal.6.1_STWiOR – instalacja solarna (Zadanie nr 1)
Zal.4.5_Projekt budowlany (Zadanie nr 2)
Zal.4.6_Projekt wykonawczy (Zadanie nr 2)
Zal.4.7_Projekt elektryczny (Zadanie nr 2)
Zal.5.2_Przedmiary robót – stacja wymienników ciepła (Zadanie nr 2)
Zal.6.2_STWiOR – System wymiany ciepła wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami ciepłej wody użytkowej (Zadanie nr 2)
Zal.4.8_Projekt architektoniczno-budowlany (Zadanie nr 3)
Zal.4.9_Projekt budowlano-wykonawczy, BIOZ – część elektryczna (Zadania nr 3)
Zal.4.10_Projekt budowlano-wykonawczy, część technologiczno-budowlana (Zadanie nr 3)
Zal.5.3_Przedmiary robót – instalacja elektryczna, system wizualizacji, roboty budowlane, technologia (Zadanie nr
Zal.6.3_STWiOR – część budowlana, elektryczna, ogólna (Zadanie nr 3)
Załącznik nr 9 SIWZ z naniesionymi zmianami – word
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3
Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej