• Strona główna
  • Usługa Cateringowa dla uczestników projektu (pacjentów) Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – program „Odnaleźć siebie”
Usługa Cateringowa dla uczestników projektu (pacjentów) Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – program „Odnaleźć siebie”

26 września, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-39/17

Termin składania ofert: 6 Październik 2017 10:00

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – wersja Word

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert na 06.10.2017

Odpowiedzi Zamawiającego

SIWZ – 39-17 – umowa zmodyfikowana

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania