• Strona główna
  • Ograniczenie zagrożeń ekologicznych – termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii wraz z remontem instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji zimnej wody w budynkach SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1