• Strona główna
  • Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu” ZP-2200-16/16
Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu” ZP-2200-16/16

28 kwietnia, 2016

Znak sprawy: ZP-2200-16/16

Termin składania ofert: 2016/07/15 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu 2016S 084-148149

SIWZ 16-16

Zał. nr 1 i 1 1 – Formularz oferty

Zał. nr 1.2 – Warunki płatności i finansowania

Zał. nr 3 – Wzór umowy

zał. 4.1 Branża technologii medycznej

zał. 4.2 Branża sanitarna

zał. 4.3 Branża elektryczna

zał. 4.4 Branża teletechniczna

zał. 4.5 Dźwigi

Zał. nr 5 – Formularz warunków gwarancji

Zał. nr 6 – Decyzja Pozwolenie budowlane

Zał. nr 7 – Uchwała RM w Sosnowcu – Wieloletnia prognoza

Zał. nr 8 – Uchwała Zgromadzenia Wspólników

Zał. nr 9 – Bilans 09 do 12. 2013 (1)

Zał. nr 9 – Bilans do 09.2013

Zał. 9.1 Opinia biegłego

Zał. nr 10 – Bilans 2014

Zał. 10.1 Opinia biegłego

Zał. nr 11 – Bilans 2015

Zał nr 12- KRS,NIP, REGON

Zał. nr 16 – wykaz robót

Zał. nr 17- wykaz osób

Zał. nr 18 – Oświadczenie gwarancji zabezp. należytego wyk. umowy

Zał. nr 19 – Zobowiązanie innego podmiotu

ZP-Protokół postepowania

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

DROGI

GAZY_MEDYCZNE

INSTALACJE_ELEKTRYCZNE

INSTALACJE_SANITARNE

NISKIE_PRADY

Zał. nr 14-STWiOR

STWiOR – niskie prądy

Zał. nr 15-Przedmiary robót, technologia-wyposażenie ruchome

Informacja o wizji w dniu 12.05.2016r.

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 2

ad. pyt. 6 operat szacunkowy

ad. pyt. 7 podstawowe informacje

Ad. pyt. 11 akt przekształcenia

Ad. pyt. 12 Księga Rejestrowa

Ad. pyt. 13 oświadczenie

Ad. pyt. 13, 14 zaśw. z ZUS i US

Ad. pyt. 15 Bilans

Ad. pyt. 17 i 18 Uchwały

Ad. pyt. 19 Biznes_plan_inwestycja_SSM

Ad. pyt. 19 SSM-blok-projekcja finansowa

Ad. pyt. 26 polisa oc

Ad. pyt. 29

Ad. pyt. 29 wartości kontraktów

Ad. pyt. 29 z uwzgl. nawykonań

Ad. pyt. 30 środki publiczne

Ad. pyt. 32 wsk. wyk. łóżek

Ad. pyt. 33 przychody z innych źródeł

Odpowiedzi 3

odpowiedzi 4

lista-wizja2 12.05.2016

zaświadczenia: ZUS z 10.05.2016 i US z 11.05.2016

Odpowiedzi 1 word

Odpowiedzi 2 word

Odpowiedzi 3 word

Odpowiedzi 4 word

Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 21.06.2016r.

Informacja o wizji w dniu 01.06.2016r.

Odpowiedzi 5 (pyt. 52-70) word

Odpowiedzi 6 (pyt.71-116) word

Odpowiedzi 7 (pyt.117-197) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Składanie ofert 21.06.2016 godz. 10:00, otwarcie godz. 10:30

Odpowiedzi 8 (pyt. 198-217)

Zmodyfikowany rys. E-00_PZT i demontaże-E-00

Odpowiedzi 9 (pyt 218-219) i Zmiana terminu składania ofert na 24.06.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Odpowiedzi 10

Odpowiedzi 11

Odpowiedzi 12 (pyt. 1-30

Odpowiedzi 13

Zmodyfikowany załącznik 1.2 do SIWZ

Plan inwestycyjny 2014, 2015, 2016r.

INFORMACJA – Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po 02.06.2016r.

Odpowiedzi 14

Odpowiedzi 15

Odpowiedzi 16

Odpowiedzi 17

Projekt budowlany

Zmiana terminu składania ofert i zadawania pytań

dokumentacja geotechniczna

Oświadczenie projektanta

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Zmiana terminu składania ofert na 30.06.2016r.

Odpowiedzi 18

Odpowiedzi 19

Zestawienie zbrojenia dla rys. K522 i K523 _rev.C

Zestawienie zbrojenia dla rys. K525 i K526_rev. C

Zestawienie zbrojenia dla rys. K532 i K533_rev. C

Zestawienie zbrojenia dla rys. K535 i K536_rev. C

c.d. dot. pytania 7, 8

Odpowiedzi 20

ad. 3 Projekt Wykonawczy Konstrukcji – Opis

ad. 8 K-06 Fundament pod stację zgazowania

ad. 5 opis wyburzen

Odpowiedzi 21

Odpowiedzi 22

Odpowiedzi 23

Odpowiedzi 24

SUW-1

Zał. do Odpowiedzi 17 -Łazienka niepełnosprawnych projekt

Odpowiedzi 25

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 12.07.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zał. do odpowiedzi 26-do pytania 32

Odpowiedzi 26

Odpowiedzi 27

Odpowiedzi 28

Odpowiedzi 29

Odpowiedzi 30

Przedmiar – aktualizacja

Odpowiedzi 31

K-06 Fundament pod stację zgazowania

Sprostowanie odpowiedzi 31 – pyt. 8

Odpowiedzi 32

Pismo Prezydenta Miasta Sosnowca

Zarządzenie nr 136 Prezydenta M. Sosnowca

Zarządzenie nr 505 Prezydenta M.Sosnowca

Uchwała nr 2 Zarządu SSM

Zał. nr 1. 1 – Szczegółowy formularz spłat (Zał.nr 1 do Formularza oferty) – Modyfikacja

Zamawiający zakończył udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z zaistniałymi problemami informatycznymi dot. strony Zamawiającego, które wystąpiły między innymi 01.07.2016 i spowodowały omyłkowe usunięcie pliku z pełną treścią Odpowiedzi 22  – Zamawiający ponownie zamieszcza Odpowiedzi 22 w wersji i treści (pełnej, to jest nie zmienionej) z dnia 15.06.2016r. (które w wersji pełnej i prawidłowej były upublicznione w okresie 15.06 do 01.07.2016r.).

Odpowiedzi 22

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 15.07.2016r.

Wynik postępowania ZP-22-00-16

Zmiana wyniku postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty