Usługa żywienia pacjentów Szpitala ZP-2200-50/17

22 listopada, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-50/17

Termin składania ofert: 2017/12/06 10:00

Wynik postępowania ZP-2200-50-17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ-wersja Word

Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ

Zał nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał.nr 1.2 minim. gramatura potraw

Załącznik nr 1.4 Ilość zapotrzebowanych diet w Październiku 2017

Załącznik nr 1.7 Schemat pomieszczeń kuchni

Załacznik 1.8 – Schemat pomieszczeń piwnic

Załącznik 1.11 – Obmiar pomieszczeń

Prawidłowe żywienie Załącznik nr 1.1 (Nomenklatura diet + opis)

bilans 2015

bilans 2016

zaświadczenie ZUS

ZOL – Dane statystyczne ŚN, OB, KOL 1-31 X 2017.libre

REALIZACJA OB. na dzień 15.11.2017 rok

Statystyka z zerówkami – 2017

CPiLU – Dane stat. REALIZACJA OBIADÓW od 01.10 do 31.10.2017.libre

Oddziały z podziałem na lokalizacje

Regulamin ZFŚS

1_aneks do Regulaminu ZFSS

2_aneks do Regulaminu ZFSS

REGULAMIN PRACY tekst ujednolicony

3_aneks do Regulaminu Pracy

4_aneks do Regulaminu Pracy

4_drugi_5_6_aneks do Regulaminu Pracy

7_aneks do Regulaminu Pracy

4_5_6 – aneksy do Regulaminu Pracy

REGULAMIN WYNAGRADZANIA tekst ujednolicony

aneks nr 4 do regulaminu wynagradzania – zarzadzenie

5_6 aneks do Regulaminu Wynagradzania

7_aneks do Regulaminu Wynagradzania

7_aneks do Regulaminu Wynagradzania_DRUGI

8_aneks do Regulaminu Wynagradzania

wykaz sprzętu i wyposażenia kuchni szpitalnej, kuchenek oddziałowych i magazynów żywności przekazywanego w dzierżawę

informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust.5 pzp

Wynik postępowania ZP-2200-50-17

sprostowanie wyniku postępowania