• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla: Carportu -wiaty samochodowej skomponowanej z fotowoltaiką na terenie parkingu przed budynkiem Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu
Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla: Carportu -wiaty samochodowej skomponowanej z fotowoltaiką na terenie parkingu przed budynkiem Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu

21 czerwca, 2023