Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych
oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Aktualności


separator_poziomy

Świąteczne życzenia.
17.04.2014, 11:27

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Pacjentom, Pracownikom i ich Bliskim, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i życzliwości oraz, by przyniósł wiele radości i odpoczynku.


Zarząd
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

separator_poziomy

Modernizacja Przychodni.
23.01.2014, 15:08

Dobiegająca końca modernizacja segmentu zachodniego (przychodni) Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. pod nazwą: „Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz przebudową parterowego łącznika wraz z termomodernizacją segmentu zachodniego” pozwoli niepełnosprawnym oraz pozostałym pacjentom na korzystanie z zakupionej nowoczesnej windy.

Przebudowa dźwigu osobowego będzie dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Wartość projektu wynosi ponad 330 400,00 zł.
Wysokość dofinansowania PFRON wyniesie 150 000 zł.

Dzięki temu przedsięwzięciu, współfinansowanemu ze środków Funduszu, Szpital przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

separator_poziomy

Szpital Miejski w Sosnowcu został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
18.09.2013, 08:21

Szpital Miejski w Sosnowcu funkcjonuje już jako spółka prawa handlowego pod firmą: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
10 września 2013r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Struktura jednostki nie zmienia się i nadal obejmuje obiekt przy ul. Szpitalnej (Zagórze) i przy ul. Zegadłowicza (Centrum).
Dla naszych pacjentów najważniejsze jest to, że nie ulegnie zmianie zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych na dotychczasowych zasadach, czyli w ramach kontraktu z NFZ.

Dzięki przekształceniu Gmina Sosnowiec będzie mogła wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o środki na restrukturyzację zadłużenia Szpitala, co pozwoli na spłacenie jego zobowiązań ze środków dotacji z budżetu państwa.

separator_poziomy

Szpital Miejski w Sosnowcu otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt i aparaturę medyczną.
29.08.2013, 14:34

Z radością informujemy, że Szpital Miejski w Sosnowcu otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt i aparaturę medyczną.

Bardzo potrzebny sprzęt w postaci aparatu USG typu SPARQ, dwóch kardiomonitorów typu MP5, inhalatora typu PARI BOX oraz materaców przeciwodleżynowych AUTOLOQIC 110 jest przeznaczony dla 14-łóżkowego Oddziału Geriatrii, który od roku działa w nowo wyremontowanych pomieszczeniach.
Na remont oddziału wydatkowano dzięki dotacji uzyskanej z budżetu Miasta Sosnowca kwotę ~ 913 000 zł, a na wyposażenie i zakup sprzętu medycznego wydatkowano kwotę ~216 000 zł.

Rok 2013 został uznany w Szpitalu jako rok rozwoju opieki nad osobami starszymi.
W latach 2013 – 2014 realizowane będą zakupy pozostałej części wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Geriatrycznego i ZOLu oraz rozszerzenie działalności tego obszaru. Przewiduje się, że liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem wyniesie ok. 113 tys.
W roku 2012 wyremontowano pomieszczenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, co pozwoliło zwiększyć jego obszar o 10 łóżek i obecnie liczy on 40 łóżek. Koszt wyposażenia wyniósł ~132 000 zł.
Opieka nad osobami starszymi w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu odbywa się przy bezpośredniej dostępności do:
- szerokiej diagnostyki laboratoryjnej,
- diagnostyki obrazowej, w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
- konsultacji i pracowni z zakresu takich specjalności jak: neurologia, urologia, otolaryngologia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, psychiatria, kardiologia.

separator_poziomy

Do dyspozycji pacjentów oddano kolejne nowo wyremontowane Oddziały.
12.03.2013, 13:17

12 marca br. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie Oddziałów Geriatrii i Skórno-Wenerologicznego w nowo wyremontowanych pomieszczeniach w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 1.

Na zaproszenie Dyrektora Szpitala Miejskiego w Sosnowcu - Artura Nowaka w uroczystości wzięli udział m. in. Prezydent Miasta Sosnowca - Kazimierz Górski, przedstawiciele władz samorządowych, Rady Społecznej Szpitala i zaproszeni goście.

Biskup Diecezjalny Grzegorz Kaszak dokonał uroczystego poświęcenia pomieszczeń.

Na remont Oddziału Geriatrii wydatkowano dzięki dotacji uzyskanej z budżetu Miasta Sosnowca kwotę blisko 913 000 zł, a na wyposażenie i zakup sprzętu medycznego wydatkowano kwotę ok. 216 000 zł.

Sfinansowany również ze środków Miasta remont Oddziału Skórno-Wenerologicznego kosztował ok. 750 000 zł, a zakup wyposażenia i sprzętu medycznego ok. 315 000 zł.

Oddział Skórno – Wenerologiczny w Zagłębiu ma ponad 65 letnią historię, a do pawilonu przy ul. Szpitalnej przeniesiono go 1 marca 1980r. Tam funkcjonował przez ostatnie 33 lata, choć jego specyfika zmieniała się z biegiem postępu technologicznego i zmian w potrzebach zdrowotnych mieszkańców. W tym czasie utworzono pracownię alergologiczną wykonującą testy naskórkowe, pracownię mykologiczną, zakupiono lampę PUVA, przydatną w leczeniu m.in. łuszczycy, aparat do krioterapii i laser do drobnych zabiegów dermatologicznych.

Aktualnie Oddział otworzył swoje podwoje w budynku głównym Szpitala Miejskiego, liczy 14 łóżek i wraz z poradniami dermatologicznymi, których remont ma odbyć się do końca tego roku, stanowić będzie kompleksową ofertę zabezpieczenia mieszkańców Zagłębia w zakresie leczenia chorób skóry.

Rok 2013 został uznany w Szpitalu jako rok rozwoju opieki nad osobami starszymi.
Jest to drugi rok działalności Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu i pierwszy w nowych pomieszczeniach.

Jednak los tego Oddziału jeszcze kilka lat temu był bardzo niepewny pomimo, że działalność szpitalna w Sosnowcu nierozerwalnie wiąże się z działalnością geriatryczną.

Jedyny w Zagłębiu, przeniesiony z Ząbkowic w 2002r. 16-sto łóżkowy Oddział Geriatryczny działał w Szpitalu Kolejowym, a od 2003r. Szpitalu Nr 2 im. dr. K. Zahorskiego. W 2006r. Oddział przeniesiono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie utworzono 27-dmio łóżkowy Oddział Geriatryczno-Rehabilitacyjny.

W roku 2007 Oddział Geriatryczno-Rehabilitacyjny został włączony do działającego w Szpitalu Wojewódzkim Oddziału Wewnętrznego, co w istocie zmniejszyło liczbę łóżek o kolejne 27. Na skutek tego, w zdecydowanej większości, sędziwi mieszkańcy Sosnowca trafiali na oddziały wewnętrzne i neurologiczne Szpitala Miejskiego, często w trybie nagłym, w czasie trwania dyżuru nocnego, czy świątecznego.

Po likwidacji geriatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, wiosną 2011r. podjęto inicjatywę utworzenia w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu Oddziału Geriatrycznego.

Po szeregu konsultacji ostatecznie utworzono 20-sto łóżkowy Oddział Geriatryczny, Poradnię Geriatryczną i Poradnię Psychogeriatryczną. W 2011r. komórki te działały bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W roku 2012 Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował świadczenia w Oddziale Geriatrycznym na poziomie 711 984 zł, co pozwoliło miesięcznie leczyć ok. 18 chorych. Faktycznie w Oddziale leczyło się ok. 35 chorych miesięcznie. Tymczasem potrzeby zdrowotne i potencjał umożliwiałby leczenie ok. 55 chorych miesięcznie. Szpital posiada bardzo dobrego lekarza geriatrę, a również wykwalifikowany personel pielęgniarski, fizjoterapeutę oraz psychologa klinicznego.

Geriatra ma do czynienia z pacjentem i całym jego bagażem życiowym i rozumie, że starość współistnieje z chorobą. Istnieje tu wypadkowa fizjologicznych zmian inwolucyjnych, chorób przewlekłych, następstw urazów, chorób i ich leczenia farmakologicznego, fizycznego i operacyjnego. Nakładają się na to czynniki psychologiczne i warunki środowiska życiowego.
Geriatrzy są szkoleni, aby rozumieć odmienności chorób w wieku podeszłym. Należy się liczyć z dłuższym okresem utajenia choroby, bezbarwnym i monotonnym przebiegiem, słabą reakcją zapalną i adrenergiczną co mniej doświadczonym lekarzom nie pozwala właściwie ocenić poważnego stanu chorego. Nietypowy obraz chorobowy, wielochorobowość i łatwość dekompensacji układów: ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego obciąża chorych większą śmiertelnością i rodzi możliwość poważnych błędów medycznych.

Geriatrzy przedstawiają chorych obrazem drzewa. Młody chory, jak młode drzewo, które ma dużo liści (liczne objawy chorobowe np.: kaszel, katar, gorączka, ból głowy i gardła, złe samopoczucie) i skąpe korzenie (diagnoza - przeziębienie) różni się od starego drzewa, które ma mało liści (skąpe objawy – często tylko osłabienie, pogorszenie funkcjonowania lub zaburzenia świadomości), ale potężne korzenie (diagnoza: wielochorobowość, średnio 5 chorób przewlekłych po 70 roku życia i nakładające się poważne choroby ostre lub zaostrzone choroby sercowo naczyniowe, zakażenia, urazy).

Geriatrzy wprowadzili pojęcie problemów geriatrycznych, które są zespołami przyczyn prowadzących do typowych dla wieku podeszłego objawów w tym: zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego, upadków, nietrzymania moczu i stolca, odleżyn, chorób kości i złamań. Problemem geriatrycznym jest także unieruchomienie, bezsenność, zaburzenia wzroku, słuchu, impotencja, izolacja, bieda. Czołowe miejsce zajmuje geriatryczny zespół jatropatogenny. Nie są to choroby czy zespoły klasyfikowane w międzynarodowej klasyfikacji chorób, ale poważne wieloprzyczynowe zespoły, prowadzące do niesprawności, a często i śmierci seniora. Wymagają uwzględnienia wielu czynników, w tym pozamedycznych. Dlatego geriatra pracuje w zespole wraz z pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą, dietetykiem i pracownikiem socjalnym.

W najbliższych latach liczba osób po 60 roku życia będzie wzrastać, z tym, że kobiet w wieku podeszłym i sędziwym będzie znacznie więcej niż mężczyzn. Jest to spowodowane krótszym czasem trwania życia mężczyzn w porównaniu do kobiet. Chłopiec urodzony w 2005 r. na Śląsku ma szansę przeżyć nieco ponad 70 lat, dziewczynka ponad 78 lat. Statystyczny Polak i Polka mają szansę na nieco dłuższe życie (chłopiec 70,8, dziewczynka 79,4) niż mieszkańcy województwa śląskiego.

W Polsce krócej niż w województwie śląskim żyją mieszkańcy województw: łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, natomiast krócej od mieszkanek województwa śląskiego żyją tylko mieszkanki województwa łódzkiego.

Wzrost populacji starszych osób rodzi skutki odczuwane przez całe społeczeństwo i rzutuje na gospodarkę, stosunki społeczne i kulturę danego kraju. Lawinowy wzrost liczby osób starszych stawia przed opieką zdrowotną nowe wyzwania, związane z zapewnieniem im opieki medycznej i socjalnej. Osoby w podeszłym wieku (ponad 65 lat) stanowią w Polsce blisko 13% ogółu populacji, jednak w znacznie większym stopniu niż pozostałe grupy wiekowe korzystają ze świadczeń społecznych i zdrowotnych.

Według danych Państwowego Zakładu Higieny wskaźniki hospitalizacji w tej grupie wiekowej są kilkukrotnie wyższe niż dla ogółu ludności. W badaniach gospodarstw domowych emerytów prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, blisko 70% osób zadeklarowało obecność choroby przewlekłej, a 19% stwierdziło występowanie ogólnych problemów zdrowotnych. Połowa respondentów była niepełnosprawna, w tym 32% osób badanych miało orzeczoną niepełnosprawność, a 40% zadeklarowało niepełnosprawność biologiczną. Potrzeby starzejącego się społeczeństwa, to z jednej strony profilaktyka, a z drugiej odpowiednie procedury diagnostyczne, lecznicze oraz stworzenie systemu opieki długoterminowej. Dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia powinien wpływać nie tylko na wydłużanie trwania życia, ale przede wszystkim zapewniać warunki do życia w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Długiemu życiu, które stało się jednym z największych osiągnięć współczesnego świata, musi towarzyszyć stała możliwość poprawy zdrowia, uczestnictwa w życiu społecznym i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.
Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji.

W miarę przybywania lat potrzeby człowieka się zmieniają, gdyż zmienia się perspektywa życiowa. Z jednej strony, ogromnej wagi nabierają sprawy dnia codziennego, z którymi starszy człowiek boryka się z coraz większymi trudnościami na skutek postępującej słabości własnego organizmu, a z drugiej strony ambicje i motywacje, które kierowały zachowaniem i dążeniami w latach wcześniejszych, odchodzą powoli w cień. Pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej myśli się o przyszłości i końcu własnego życia. Pojawiają się smutek i strach. Z tego względu olbrzymie znaczenie ma proces edukacji dla dobrego przeżywania starości, w szczególności motywowanie ludzi do aktywności: tak fizycznej, jak i intelektualnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, istotnym jest dostosowanie świadczonych usług do potrzeb zdrowotnych osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym, ze szczególnym naciskiem na przedłużenie trwania i podnoszenie jakości życia.
W procesie tym uczestniczy i dokłada największych starań Szpital Miejski.

W roku 2012 w Oddziale Skórno-Wenerologicznym leczono 556 pacjentów, a w Oddziale Geriatrycznym 496. Szpital uzyskał na ten cel środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na łączną kwotę 2,5 mln zł, a plan na rok 2013 wynosi 2,79 mln zł.


<< 1 z 6 >>

Archiwum aktualności
Sosnowicki Szpital Miejski sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009-2014r. v.2.1